Nieuwbouw en renovatie

Nieuwbouw en renovatie

GPR is een pragmatische tool om snel de duurzaamheid van uw project mee te kunnen bepalen, terwijl BREEAM een uitgebreider beoordelingspakket heeft en tot in detail alle geclaimde credits onderbouwd dienen te worden. Wij zijn gecertificeerd als GPR Expert en Assessor. We hebben ruime ervaring in het begeleiden van bouwteams om tot hoge GPR scores te komen waarmee ook hoge fiscale voordelen haalbaar zijn zoals de MIA regeling en groene leges. Wij treden op als Expert en begeleiden naar wens tot in detail uw project, of we treden op als onafhankelijke assessor en toetsen andermans werk.

Doordat we tevens ruime ervaring hebben in het bouwkundig uitwerken en toetsen aan het bouwbesluit en we regelmatig deze verschillende rollen aannemen, kennen we de verschillende zienswijzen en benadermethodes. Hierdoor werken we zeer efficiënt en effectief om de doelen en wensen van de opdrachtgever te kunnen waarmaken.