MIA \ Vamil

MIA \ Vamil en brochure milieulijst 2019

Zoals bij andere topics op deze site te lezen is, zijn er verschillende motivatie’s om te kiezen uw project te certificeren. Het merendeel van onze opdrachtgevers is ondernemer en kan daarom gebruik maken van de MIA \ Vamil regeling. In de regeling MIA \ Vamil en brochure Milieulijst 2019 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is opgenomen aan welke voorwaarden een gebouw moet voldoen om fiscale voordelen te ontvangen. Het fiscale voordeel wordt berekend over de investering. Afhankelijk van de mate van duurzaamheid (aangetoond middels een BREEAM of GPR assessment) bedraagt de aftrekpost 13,5 % of 27 % met door RVO gestelde maximum investeringsbedragen per gebouwfunctie. Deze aftrekpost levert een direct belastingvoordeel op omdat deze van de winst afgetrokken mag worden.

Circulair bouwen

In de Milieulijst 2019 ligt meer nadruk op het creëren en ondersteunen van circulaire materiaalketens. Daarom zijn er 2 nieuwe codes opgenomen voor Circulair Bouwen:

onverwarmd circulair utiliteitsgebouw   max €400,-/m² bvo opvoerbaar
verwarmd circulair utiliteitsgebouw

industriefunctie

niet zijnde industriefunctie

max €600,-/m² bvo opvoerbaar

max €1200,-/m² bvo opvoerbaar

Circulair bouwen stelt eisen aan de MPG-berekening. Hiervoor geldt als basis de Nationale Milieu Database (NMD) versie 3.0 of later. De NMD 3.0 is op 1 juli 2019 effectief ingevoerd. De transitie van de NMD 2.3 naar NMD 3.0 is heel ingrijpend voor de NMD, maar ook voor de rekeninstrumenten die met de NMD moeten gaan rekenen. Deze rekeninstrumenten zijn nog niet gevalideerd en daardoor kan er nog niet met de vigerende methode gerekend worden. Dit heeft gevolgen voor het moment van melden voor de milieu-investeringsaftrek. U kunt namelijk pas melden als het gebouw voldoet aan de technische eisen van de code, waaronder de MPG.