SDE+

SDE+

Met de SDE+ regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie) wordt de ontwikkeling van duurzame energievoorzieningen gestimuleerd. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën:

  • Biomassa
  • Geothermie
  • Wind
  • Zon